Videungen

– en del av C Företaget

Välkommen till Videungens familjedaghem!

Verksamheten bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Hos mig får barnen vistas i en liten barngrupp som ger möjlighet att se varje barn. Vi är mycket ute i naturen och gör olika aktiviteter, besöker biblioteket och öppna förskolan, samt läser och sjunger mycket i den dagliga verksamheten. Målet är att barnen ska känna sig glada, lugna och trygga under deras vistelse här. Jag samarbetar med Solrosens familjedaghem. 

Telefon

070-679 23 18

}

Öppettider

0X.00-1X.00 (Mån-Fre)

E-post

videungen@cforetaget.se